Thẩm định giá

Thẩm định viên về giá - Nghề thời thượng

Thẩm định viên về giá có vai trò thông tin và tư vấn về giá cả các loại tài sản phù hợp với yêu cầu hoạt động kinh tế khác nhau trong từng thời điểm nhất định, nhằm giúp các chủ thể kinh tế đưa ra các quyết định tối ưu về giá tài sản mà họ có quyền sở hữu hay đại diện pháp lý.

Thẩm định Giá SaigonLand luôn hoạt động theo phương châm:
Chuyên nghiệp - Chính xác – Độc lập - Khách quan

Thẩm định giá