Bất động sản

Tư vấn BĐS: Nghề thời thượng-Thu nhập khủng

Trên thế giới hiện nay, Tư vấn bất động sản là một nghề đỉnh cao, đòi hỏi người làm nghề này phải có một kiến thức tổng hợp: Tài chính, đầu tư, quy hoạch, pháp lý, địa lý... và kinh nghiệm dày dặn.

Cũng chính vì thế, người làm nghề Tư vấn bất động sản nhận được sự tưởng thưởng xứng đáng với kiến thức và công sức bỏ ra, có mức thu nhập thuộc hàng đỉnh. Dưới đây là bảng phân tích mức thu nhập của một chuyên viên Tư vấn bất động sản (giả định mức hoa hồng 10 triệu đồng/sản phẩm, trên thực tế mức hoa hồng này cao hơn rất nhiều).

Tư vấn BĐS: Nghề thời thượng-Thu nhập khủng

Tư vấn BĐS: Nghề thời thượng-Thu nhập khủng