Tổ chức bán đấu giá

TỔ CHỨC BÁN ĐẤU GIÁ

Tổ chức bán đấu giá

Hiện nay, theo quy định tại Nghị định số 17/NĐ-CP ngày 04/3/2010 của Chính phủ về bán đấu gia tài sản, Saigonland Appraisal là một đơn vị trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh có chức năng bán đấu giá các loại tài sản sau:

  • Tài sản nhà nước phải bán đấu giá theo quy định của pháp luật về quản lý tài sản nhà nước
  • Tài sản bảo đảm theo quy định của pháp luật về giao dịch bảo đảm
  • Tài sản để thi hành án theo quy định của pháp luật về thi hành án
  • Tài sản là tang vật, phương tiện do vi phạm hành chính bị tịch thu sung quỹ nhà nước theo Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính
  • Tài sản là hàng hoá lưu giữ do người vận chuyển đường biển, đường hàng không, đường bộ lưu giữ tại Việt Nam
  • Tài sản bị xử lý vi phạm pháp luật về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế
  • Tài sản thuộc sở hữu của cá nhân, tổ chức có yêu cầu bán đấu giá tài sản.…

Tổ chức bán đấu giá