Thẩm định giá tài sản vô hình

Thẩm định giá tài sản vô hình

Với đội ngũ chuyên gia gồm nhiều Tiến sĩ, Thạc sĩ, Luật sư, Luật gia, Kiến trúc sư, Kỹ sư, Chuyên viên kinh tế, … đã từng tu nghiệp ở nước ngoài. Saigonland Appraisal tự tin cung cấp dịch vụ thẩm định giá tài sản vô hình nhằm phục vụ các mục đích khách nhau của khách hàng.

Loại tài sản thẩm định:


  • Thương hiệu
  • Quyền sở hữu trí tuệ
  • Bản quyền
  • Quyền khai thác kinh doanh

Phục vụ cho các mục đích:


  • Cổ phần hoá, mua bán doanh nghiệp
  • Liên doanh, thành lập hoặc giải thể doanh nghiệp
  • Mua bán, chuyển nhượng, thế chấp, bảo lãnh vay vốn ngân hàng
  • Hạch toán kế toán để tính bảo thế, bảo hiểm
  • Xử lý tài sản trong các vụ án
  • Thực hiện nghĩa vụ về tài chính đối với Nhà nước.…

Thẩm định giá tài sản vô hình