THẨM ĐỊNH GIÁ - BÁN ĐẤU GIÁ

THẨM ĐỊNH GIÁ - BÁN ĐẤU GIÁTHẨM ĐỊNH GIÁ - BÁN ĐẤU GIÁ

Thẩm định giá là ước tính giá trị của tài sản (quyền tài sản) phù hợp với thị trường tại một địa điểm, thời điểm nhất định, cho một mục đích nhất định.

Thẩm định viên về giá có vai trò thông tin và tư vấn về giá cả các loại tài sản phù hợp với yêu cầu hoạt động kinh tế khác nhau trong từng thời điểm nhất định nhằm giúp các chủ thể kinh tế đưa ra các quyết định tối ưu về giá tài sản mà họ có quyền sở hữu hay đại diện pháp lý.

Bán đấu giá tài sản là hình thức bán tài sản trong đó tất cả khách hàng có nhu cầu mua tài sản cùng gặp nhau tại một địa điểm và ai trong số khách hàng đó trả giá cao nhất sẽ là người được quyền mua tài sản bán đấu giá đó.

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THẨM ĐỊNH GIÁ SÀI GÒN NHÀ ĐẤT (Thẩm định Giá SaigonLand) có 5 Thẩm định viên về giá do Bộ Tài chính cấp thẻ hành nghề, 4 đấu giá viên do Bộ Tư pháp cấp thẻ hành nghề và nhiều Kỹ sư, chuyên viên giàu kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực Thẩm Định Giá và Bán Đấu Giá Bất động sản, là Công ty hàng đầu trong lĩnh vực thẩm định giá và bán đấu giá tại Việt Nam.

Thẩm định Giá SaigonLand luôn hoạt động theo phương châm:

Chuyên nghiệp - Chính xác - Độc lập - Khách quan

SaigonLand luôn mang lại cho khách hàng những lợi ích thiết thực và cao nhất.

Lĩnh vực Thẩm Định Giá Trị Tài Sản:

 1. Thẩm Định Giá Bất Động Sản
 2. Thẩm Định Giá Trị Doanh Nghiệp
 3. Thẩm Định Giá Trị Máy Móc Thiết Bị
 4. Thẩm Định Dự Án Đầu Tư
 5. Thẩm Định Giá Trị Thương Hiệu
 6. Thẩm định Giá Trị Vô Hình.

  Đối tượng tài sản bán đấu giá:

  1. Bất động sản
  2. Động sản
  3. Doanh nghiệp
  4. Cổ phiếu, Trái phiếu
  5. Thương hiệu, Bản quyền, ...v.v

  THẨM ĐỊNH GIÁ - BÁN ĐẤU GIÁ