Pháp lý

trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;-cauhinhseo-
PHÁP LÝ DỰ ÁN DIAMOND CITY
Pháp lýPháp lýPháp lý
THUYẾT MINHTỜ TRÌNH2415-UBND-QLDT ngay 11-8-2015 dieu chinh 1-5000001
Pháp lýPháp lýPháp lý
THIẾT KẾ CƠ SỞ1534-UBND-QLDT ngay 2-6-201521-QD-UBND 18-4-2008 QD 1-500 TTT.Q7
Pháp lýPháp lýPháp lý
231-TTr-SQHKT ngay 20-1-16 phe duyet dieu chinh 1-50000012508-QD-UBND ngay 12-6-20080001264-TC-QC ngay 29-8-2015 cua Cuc tac chien0001
Pháp lýPháp lýPháp lý
443-QD-UBND ngay 3-12-2016 duyet NV QH 1-500 TTT000160-QD-SXD-PTN ngay 8-5-200800017370-UBND-DTMT ngay 2-12-2015 ve dieu chinh QHCT 1-5000001
Pháp lý
9340-TT ngay 12-12-2015 thi cong coc thu DA TTT0001