Diamond City

trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;-cauhinhseo-
  • Diamond City

    Diamond City

    6/15/2016 2:31:49 PM

    Diamond City - tổng vốn đầu tư 15.000 tỷ đồng, gồm: 6 tòa tháp căn hộ cao 27-36 tầng; 2 tháp trung tâm thương mại-dịch vụ cao 3 tầng và 38 tầng; 2 cao ốc đa chức năng cao...

    ...xem chi tiết