Đối tác

trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;-cauhinhseo-

Đối tác

Đối tác
Tên đầy đủ:CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS
Tên giao dịch:COTECCONS CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY
Tên viết tắt:COTECCONS
Vốn điều lệ:468.575.300.000 VNĐ ( Bốn trăm sáu mươi tám tỷ, năm trăm bảy
mươi lăm triệu ba trăm ngàn đồng)
Mã số thuế:0303443233
Trụ sở chính:236/6 Điện Biên Phủ, Phường 17, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại:08.35142255 – 3.5142266 Fax: 08. 35142277
Website:www.coteccons.vn Email: contact@coteccons.vn