Đào tạo

SaigonLand là cơ sở đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về Môi giới bất động sản (BĐS), Định giá BĐS và Quản lý, điều hành sàn giao dịch BĐS theo Quyết định số 760/QĐ-BXD ngày 30/05/2008 của Bộ Xây dựng.

SaigonLand có ban giáo huấn là các tiến sĩ, thạc sĩ, luật sư kết hợp với nhiều chuyên gia trong ngành BĐS cung cấp:

Kiến thức chuyên sâu - Kinh nghiệm thực tế - Chứng chỉ hành nghề

Cho mọi đối tượng có nhu cầu bồi dưỡng kiến thức để xin cấp Chứng chỉ hành nghề: Môi giới Bất động sản, Định giá Bất động sản và Quản lý, điều hành sàn giao dịch Bất động sản.

Đào tạo