Khu căn hộ

Khu căn hộ


Carava Resort - Lô D9a thuộc khu 3 - Khu du lịch bắc bán đảo Cam Ranh, H.Cam Lâm, Khánh Hòa
Đơn vị phân phối độc quyền: Saigonland
Tổng đài miễn phí: 1800 6650 - Hotline: 0903615146

 • Mặt bằng tầng

  trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;-cauhinhseo-

  Mặt bằng tầng


  MẶT BẰNG TẦNG BLOCK A

  Mặt bằng tầng

  Mặt bằng tầng


  MẶT BẰNG TẦNG BLOCK B

  Mặt bằng tầng


  MẶT BẰNG TẦNG BLOCK C

  Mặt bằng tầng


  MẶT BẰNG TẦNG BLOCK D

  Mặt bằng tầng

  Mặt bằng tầng

  Mặt bằng tầng


  MẶT BẰNG TẦNG BLOCK E

  Mặt bằng tầng


  MẶT BẰNG TẦNG BLOCK F

  Mặt bằng tầng

  Mặt bằng tầng


  Carava Resort - Lô D9a thuộc khu 3 - Khu du lịch bắc bán đảo Cam Ranh, H.Cam Lâm, Khánh Hòa
  Đơn vị phân phối độc quyền: Saigonland
  Tổng đài miễn phí: 1800 6650 - Hotline: 0903615146

  Xem toàn bộ

 • Mặt bằng căn hộ

  trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;-cauhinhseo-

  MẶT BẰNG CĂN HỘ


  Mặt bằng căn hộ

  CĂN HỘ 1 PHÒNG NGỦ

  Mặt bằng căn hộ

  CĂN HỘ 1 PHÒNG NGỦ LÔ E

  Mặt bằng căn hộ

  CĂN HỘ 1 PHÒNG NGỦ HƯỚNG BIỂN

  Mặt bằng căn hộ

  CĂN HỘ 2 PHÒNG NGỦ

  Mặt bằng căn hộ

  CĂN HỘ 2 PHÒNG NGỦ ĐẶC BIỆT


  Carava Resort - Lô D9a thuộc khu 3 - Khu du lịch bắc bán đảo Cam Ranh, H.Cam Lâm, Khánh Hòa
  Đơn vị phân phối độc quyền: Saigonland
  Tổng đài miễn phí: 1800 6650 - Hotline: 0903615146

  Xem toàn bộ

 • Chương trình bán hàng

  trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;-cauhinhseo-

  Xem toàn bộ

 • Giá bán-Thanh toán

  trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;-cauhinhseo-

  Xem toàn bộ

 • Tài liệu

  trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;-cauhinhseo-

  Xem toàn bộ